1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Engedélyezhető eltérés a forgalomba hozatali engedélytől (alaki hiba)

A forgalomba hozatali engedélytől való eltérés engedélyezése (alaki hiba) kérelemre induló államigazgatási eljárás.
Forgalomba hozatal engedélyezés tárgyában az OGYI hatáskörébe tartozó gyógyszerek esetében hatóságunk – a betegellátás folyamatos biztosítása érdekében – engedélyezheti egyes gyártási tételek forgalomba kerülését akkor is, ha azok alaki-formai szempontból eltérnek a hatályban lévő forgalomba hozatali engedélytől. Az eljárás rendjét, a kapcsolódó feladatokat az 52/2005.(XI.18.) EüM rendelet 35.§-a részletezi.
Az eljárásokért, így a fentiért is, készítményenként igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjtétel a 2005. évi XCV. tv.1.sz.mellékletében szerepel.
A forgalomba hozatali engedélytől való eltérés engedélyezése (alaki hiba) kérelemre induló államigazgatási eljárás. A kérelem akkor elfogadható, ha mellékletként a felszabadítási bizonylatot és a gyógyszermintát is tartalmazza. Az ügyintézési határidő harminc nap. A szakhatóság (OEK) eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. A hatóság döntését - az adott gyártási tétel meghatározott mennyiségére vonatkozóan - határozatban közli. Feltételhez kötött engedély kiadása esetén a kérelmező köteles a megfelelően elkészített mintát hatóságunkhoz jóváhagyás céljából ismét beküldeni.

Immunbiológiai készítmény alaki hibával is csak akkor kerülhet kereskedelmi forgalomba, ha az 52/2005.(XI.18.) EüM rendelet 34.§-ának is megfelel.

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004(VI.2.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2009. (IV.10. ) EüM rendelete 7. § (2 ) bekezdése szerint:„A nagykereskedő olyan információs rendszert köteles működtetni, amely felhasználásával nyomon követhető, hogy minden üzemidő alatt megtekintette és ellenőrizte az OGYI honlapján lévő, az alaki hibára és a forgalomba hozatali engedély törlésére vonatkozó közleményeket, információkat”.

A pontos és precíz lista előkészítése érdekében felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy egy kérelem az adott gyógyszer egy kiszerelésének gyártási számára /számaira / vonatkozóan kerüljön benyújtásra Intézetünkbe.

Frissítve: 2013.05.07 19:05