1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

E-cigaretta

A hatályos jogszabályok szerint 2016. május 20-tól az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hatáskörébe tartozik az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatal előtti bejelentésének kezelése. 

Az OGYÉI által nyilvántartásba vett elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök listája (Frissítve: 2017. 03. 07.)

Az OGYÉI a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet alapján az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz piacfelügyeletével kapcsolatos hatósági feladatok ellátására nem jogosult. 

Bejelentéssel kapcsolatos információk gyártóknak, importőröknek

Az elektromos cigaretták és utántöltő flakonok gyártóinak és importőreinek a forgalomba hozatal előtt hat hónappal kell bejelentést tenniük minden olyan termékről, amelyet forgalomba kívánnak hozni.

A Bizottság (EU) 2015/2183 végrehajtási határozata alapján a bejelentés közös elektronikus adatbeviteli kapun keresztül történik, kérjük, kattintson ide!

A 2014/40/EU irányelv 20. cikkének 2. bekezdésében meghatározott információkat az adatbeviteli kapun keresztül kell megadni. A mezőleírásokkal kapcsolatban segítséget a 2015/2183/EU irányelv mellékletében talál.

A regisztrált eszközöknek meg kell felelniük a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet vonatkozó pontjainak.

A hazai forgalomba hozatalt érintő bejelentéseket az OGYÉI megvizsgálja, és nyilvántartásba vételi igazolást ad ki a termékre. Az OGYÉI a nyilvántartásba vett termékekről listát tesz közzé honlapján, az e-cigaretta menüpont alatt. A vizsgálat több hónapot vesz igénybe, ezért jelenleg nem áll rendelkezésre olyan adatbázis, hogy mely termékek felelnek meg az előírásoknak, követelményeknek. A gyártóknak, importőröknek 2016. május 19-én már forgalomban lévő elektronikus cigaretták bejelentését legkésőbb 2016. december 20-áig kell megtenni.

Információk a Nemzeti Dohányboltot üzemeltetőknek

2016. november 20 - 2017. május 19.

A 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, valamint utántöltő flakonok 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba, tehát 2017. május 19-ig az új rendelkezéseknek nem megfelelő termékek is árusíthatók.

Új készletek megvásárlása előtt tájékozódjanak a gyártótól/importőrtől, hogy a termék megfelel-e az új jogszabályoknak. Amennyiben nem, figyelni kell arra, hogy a listán nem szereplő termékek 2017. május 19-ig adhatók el.

2017. május 20-tól

Az új rendelkezéseknek nem megfelelő termékek nem hozhatók forgalomba.

Az OGYÉI honlapján feltüntetett lista alapján ellenőrizhető, hogy a gyártótól/importőrtől megvásárolni kívánt e-cigaretta, illetve utántöltő flakon szerepel-e a bejelentett termékek listáján.

Kérdés, észrevétel esetén kérjük, írjanak az ecigaretta@ogyei.gov.hu e-mail címre.


Kérdések és válaszok az e-cigaretta notifikációjával kapcsolatban


Vonatkozó jogszabályok 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2183 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2015. november 24.) az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának meghatározásáról 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/586 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. április 14.) az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról


 INFORMATION IN ENGLISH

Frissítve: 2017.03.07 17:36