1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kereset benyújtásának lehetőségeiről

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 340/B. § értelmében, 2016. július 1. napjától kezdődően a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet köteles keresetlevelét a felülvizsgálni kért határozat közlését követő 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. A Pp. 397/I. § (2) b) pontja és a 397/J. § (2) b) pontjában foglalt rendelkezések értelmében a fenti, kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és azt követően indult közigazgatási eljárás során határozat bírósági felülvizsgálat iránt indított perekben kell alkalmazni. A fenti határidő előtt indult közigazgatási eljárások során hozott határozattal szemben a keresetlevél, az első fokon eljárt közigazgatási szervnél papír alapon is benyújtható.

A Pp. 394/G. § (6) bekezdés értelmében az elektronikus úton kapcsolattartónak a beadványát-, ha a beadvány előterjesztésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke űrlapot rendszeresít-, űrlapon kell előterjeszteni. Ha a beadvány vagy melléklete előterjesztésére űrlap nem kerül rendszeresítésre, az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt és mellékletét az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elfogadott fájlformátumok valamelyikén kell benyújtania. Az Országos Bíróság Hivatal elnöke a honlapon közzéteszi az elfogadott formátumokat.

A fentiekre tekintettel, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által meghozott közigazgatási döntésekkel szemben felülvizsgálati kérelem benyújtására, ilyen irányú elektronikus űrlap hiányában, az Országos Bírósági Hivatal által honlapján közzétett doc., odt., pdf., fájlformátumokban, a perkapu@ogyei.gov.hu elektronikus levelezési címre történő megküldéssel fogadja be a keresetleveleket akként, hogy a doc,odt, pdf. formátumban előállított dokumentumot az előállítást követően legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással szükséges ellátni, s az így létrejött "ES3, DOSSZIE és elektronikusan aláírt PDF, azaz PAdES" fájlokat kell csatolni.

Frissítve: 2017.06.19 17:38