1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Lakossági gyógyszerellátás engedélyezésével kapcsolatos formanyomtatványok

A gyógyszertárak létesítési, működési engedély és személyes gyógyszertár működtetési jog birtokában működhetnek. A gyógyszertárak egészségügyi intézmények, amelyek közforgalmú gyógyszertár, fiókgyógyszertár, kézigyógyszertár és intézeti gyógyszertár formában működhetnek.

 

Az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosztályának hatásköre a gyógyszerészek részére az ún. személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezése, amely jog birtokában láthatja el a gyógyszerész a gyógyszertár vezetési és működtetési feladatait. Továbbá engedélyezi a gyógyszertárak működtetését, illetve üzletek számára a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást, indokolt esetben visszavonja az engedélyüket. A tisztifőgyógyszerészek és tisztigyógyszerészek helyszíni ellenőrzés alkalmával győződnek meg a gyógyszertárak, illetve a gyógyszertáron kívüli forgalmazó helyek jogszabályokban előírt követelmények és a szakmai szabályok szerinti működéséről.

Az alább található iratmintákat kitöltésüket követően eredeti aláírással ellátva kell benyújtani az illetékes tisztifőgyógyszerésznek.

Tájékoztatás közforgalmú gyógyszertárak működtetésével kapcsolatban (2016. július 28.)

Bejelentések

Kérelmek

Személyi jog

Patika hitel- és tőkeprogram

Tájékoztatás e-mail cím bejelentéséről

Tájékoztatás e-ügyintézésről patikáknak

Frissítve: 2017.03.09 11:47