1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

LAKOSSÁGI GYÓGYSZERELLÁTÁS FELÜGYELET

Az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosztályának hatásköre a gyógyszerészek részére az ún. személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezése, amely jog birtokában láthatja el a gyógyszerész a gyógyszertár vezetési és működtetési feladatait. Továbbá engedélyezi a gyógyszertárak működtetését, illetve üzletek számára a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást, indokolt esetben visszavonja az engedélyüket. 

A tiszti főgyógyszerészek és tisztigyógyszerészek helyszíni ellenőrzés alkalmával győződnek meg a gyógyszertárak, illetve a gyógyszertáron kívüli forgalmazó helyek jogszabályokban előírt követelmények és a szakmai szabályok szerinti működéséről. 

Az OGYÉI elsőfokú döntésével szemben fellebbezésnek nincs helye, annak bírósági felülvizsgálata kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. 

A gyógyszertár működésével kapcsolatos észrevételek esetén a panaszos közvetlenül a gyógyszertár vezetőjéhez fordulhat, aki köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a bejelentőt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. Amennyiben a panaszos a válasszal nem elégedett, az illetékes tisztifőgyógyszerészhez tehet bejelentést. (Tiszti főgyógyszerészek elérhetősége)

Ellenőrzési információk

Lakossági gyógyszerellátás felügyelet- Határozatok

Szakmai tájékoztatók

Frissítve: 2017.04.10 15:54