1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

LAKOSSÁGI GYÓGYSZERELLÁTÁS FELÜGYELET

Az OGYÉI Tisztifőgyógyszerészeti Főosztályának hatásköre a gyógyszerészek részére az ún. személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezése, amely jog birtokában láthatja el a gyógyszerész a gyógyszertár vezetési és működtetési feladatait. Továbbá engedélyezi a gyógyszertárak működtetését, illetve üzletek számára a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást, indokolt esetben visszavonja az engedélyüket.

A fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészek és tisztigyógyszerészek helyszíni ellenőrzés alkalmával győződnek meg a gyógyszertárak, illetve a gyógyszertáron kívüli forgalmazó helyek jogszabályokban előírt követelmények és a szakmai szabályok szerinti működéséről.

A gyógyszertár működésével kapcsolatos észrevételek esetén a panaszos közvetlenül a gyógyszertár vezetőjéhez fordulhat, aki köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a bejelentőt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb harminc munkanapon belül írásban tájékoztatni. Amennyiben a panaszos a válasszal nem elégedett, a fővárosi, megyei tisztifőgyógyszerészhez tehet bejelentést. (Tisztifőgyógyszerészek elérhetősége)

Közforgalmú gyógyszertár ellenőrzési szempontrendszere

Kézigyógyszertár ellenőrzési szempontrendszere

Intézeti gyógyszertár közvetlen lakossági egységének ellenőrzési szempontrendszere

Fiókgyógyszertár ellenőrzési szempontrendszere

Intézeti gyógyszertár ellenőrzési szempontrendszere 

Ellenőrzési terv:


Ellenőrzési segédlet gyógyszertáraknak

Tájékoztató gyógyszertárak részére a gyógyszerközvetítői tevékenységről

LAKOSSÁGI GYÓGYSZERELLÁTÁS FELÜGYELET - Határozatok

Gyógyszertáraknak szóló tájékoztató clonazepam tartalmú készítmények forgalmazásáról

Frissítve: 2017.02.27 15:51