1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Magunkról

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében 2015. március 1-jétől az újonnan felállított Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) látja el a gyógyszerészeti államigazgatási feladatokat, valamint egyes feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként is kijelölték.

Az OGYÉI a GYEMSZI Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, Technológiaértékelő Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében a GYEMSZI, az ÁNTSZ meghatározott feladatai tekintetében az ÁNTSZ valamint az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) jogutódja.

 

2017. január 1-től az orvostechnikai eszközökkel, illetve gyógyászati célú kábítószerek engedélyezésével kapcsolatos feladatok is az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végzi az alábbi rendelkezések figyelembe vételével.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok ellátásáról szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, továbbá a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) jogutódlással beolvad az Állami Egészségügyi Ellátó Központba (ÁEEK), azzal, hogy az ENKK Orvostechnikai Főosztálya és a Kábítószerügyi Főosztálya által ellátott feladatok tekintetében az ENKK jogutódja az OGYÉI.

Az OGYÉI tevékenységei:

 

  • Az OGYÉI ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá, adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani támogatási feladatokat.
  • Az OGYÉI az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, valamint a kozmetikai termékekkel összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, értékelési szakvéleményezési, koordinálási, szakmai módszertani, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői feladatokat.
  • Az OGYÉI ellátja a gyógyszer-ellátással kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek felügyeletét.
  • Az OGYÉI ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat.
  • Az OGYÉI egészségügyi technológiaértékelési feladatokat lát el; technológiaértékeléssel, finanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatások végez a támogatáspolitika területén.

Alaptevékenységünk részletesebben:

1.Ellátja a jogszabályokban meghatározott gyógyszer-felügyeleti hatósági, és szakhatósági feladatokat;

2.Ellátja a jogszabályokban meghatározott egészségügyi géntechnológiai hatósági és szakhatósági feladatokat;

3.Ellátja a jogszabályokban meghatározott piacfelügyeleti hatósági feladatokat;

4.Ellátja a jogszabályban meghatározott szakértői feladatokat;

5.Ellátja a szakterületeivel kapcsolatos módszertani és tudományos kutatóintézeti feladatokat;

6.Közreműködik a nemzetközi gyógyszer-engedélyezés és ellenőrzés feladatainak ellátásában;

7.Egészségügyi technológiaértékelési feladatokat lát el; technológiaértékeléssel, finanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatások végez a támogatáspolitika területén;

8.Az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői tevékenységet és szakmai támogatást nyújt;

9.A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához igazolást ad, szakértőként közreműködik az egyedi méretre készített gyógyászati segédeszközök gyártóinak ellenőrzésében;

10.Ellátja a gyógyszerellátással és a fokozottan ellenőrzött szerekkel, illetve kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos szakfelügyeletet, ennek keretében biztosítja, hogy a forgalomból kivont gyógyszerkészítmények ne kerüljenek további felhasználásra;

11.Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és egészségügyi intézményeket, amelyek az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott gyógyszereket és immunbiológiai készítményeket kötelesek készletükben tartani;

12.Figyelemmel kíséri és vizsgálja a lakosság élelmezéssel és táplálkozással összefüggő egészségi állapotát;

13. Táplálkozás-egészségügyi kockázatbecslést, hatásvizsgálatot, és állapotfelmérést végez, ezzel összefüggésben módszertani fejlesztési tevékenységet lát el, táplálkozási ajánlásokat dolgoz ki, antropometriai mérésekkel vizsgálja a lakosság tápláltsági állapotát, dietetikai szaktanácsadási feladatokat lát el;

14.Közreműködik a magyar nemzeti élelmezés és táplálkozáspolitika kialakításában;

15. Elvégzi a táplálkozással összefüggő biokémiai markerek laboratóriumi meghatározását;

16. Elvégzi az élelmiszerek, közétkeztetésben felszolgált ételek és kozmetikai termékek, gyógyszerek és orvostechnikai eszközök laboratóriumi vizsgálatait;

17. Részt vesz a táplálkozással összefüggő megbetegedések felderítésében;

18. A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében részt vesz a táplálkozási kockázatok azonosításában, epidemiológiai vizsgálatokban, beavatkozások kidolgozásában és megvalósításában;

19.Részt vesz a WHO és az EU élelmezés- és táplálkozás-egészségüggyel, és a kozmetikumokkal kapcsolatos tevékenységében, a tagállami kötelezettségből adódó feladatok ellátásában;

20.Részt vesz a gyógyszerekkel, élelmezéssel és táplálkozással kapcsolatos ismeretek terjesztésében elméleti és gyakorlati képzésekkel, konferenciák szervezésével, kiadványok, módszertani anyagok kiadásával;

21.A közétkeztetésben részt vevők számára kötelezően előírt táplálkozás-egészségügyi képzési feladatokat lát el;

22. Ellátja az étrend-kiegészítők, és a különleges táplálkozási célú élelmiszerek közegészségügyi kockázatelemzését, forgalomba hozatal előtti értékelését, a tápérték-jelölésre, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó jelölések vizsgálatát;

23.Véleményezi az új élelmiszereket;

24.Módszertani, szakmai tájékoztatót készít az egységes hatósági ellenőrzések végrehajtásához a területi népegészségügyi szervek részére;

25.Ellátja az élelmiszeriparban felhasznált biocid készítmények élelmezés-egészségügyi értékelését;

26.Nemzeti hatóságként ellátja a kozmetikai készítmények biztonsági értékelését, a termékinformációs dossziék ellenőrzését, működteti a Kozmetikai Toxikológiai Központot és a súlyos, nemkívánatos hatások bejelentési rendszerét;

27.A szakterületével összefüggő szakvéleményt, szaktanácsot, tudományos támogatást nyújt a közigazgatási szervek, intézmények és ügyfelek felkérésére;

28.Megfelelőség-értékelési feladatokat lát el;

29.Jogszabályban foglalt feladatkörében szakmai és statisztikai adatgyűjtési feladatokat lát el, elemzést végez;

30.Ellátja a jogszabályban, vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb további feladatokat.

Alapító okirat

SZMSZ

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az OGYÉI Információbiztonsági Politikája

Minőségpolitikai nyilatkozat


Frissítve: 2018.05.02 11:11