1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

On-line mellékhatás-bejelentés betegeknek


Kedves Bejelentő!

Az alábbi on-line felület segítségével az interneten keresztül tud gyógyszer-mellékhatást bejelenteni az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek. Kérjük, a lehető legteljesebb információt szolgáltassa, mert csak így lehetséges a gyógyszer és a mellékhatás között fennálló valódi ok-okozati viszony igazolása vagy elvetése.
Amennyiben további adat is szükséges, munkatársaink megkereshetik Önt. Ennek érdekében elektronikus vagy telefonos elérhetőségének helyes megadása elengedhetetlen.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentőlap kitöltésével Ön egyúttal ahhoz is hozzájárul, hogy az Intézet személyes adatait a mellékhatás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés keretén belül kezelje. Mind a bejelentő, mind a beteg személyes adatait bizalmasan kezeljük.*

Elfogadom   Nem fogadom el

Kérjük, az űrlap hatékony kitöltése érdekében modern, a jelen követelményeinek maradéktalanul megfelelő böngészőt (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari vagy Internet Explorer 9) használjon.

* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmező rendelkezése alapján a bejelentése személyes adatot tartalmaz, melynek megismeréséhez és annak kezeléséhez a jelen adatlap kitöltésével az Infotv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulást az OGYÉI (a továbbiakban: Hatóság) részére megadja.
A Hatóság – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 5. § (4) bekezdésében, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről, illetve gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.