1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Kozmetikum forgalomba hozatalának jogszabályi feltételei

1. hazai előállításnál: - a gyártási tevékenység bejelentése a népegészségügyi szervhez,

- a jó gyártási gyakorlat /GMP/ kézikönyv,

- 2-5 pontban írottak, 

2. a termék összetétele és csomagolás felirata a követelményeknek feleljen meg,

3. a termék biztonságosságának írásos dokumentuma /termékinformációs dokumentáció/ legyen meg,

4. a „felelős személy” és a forgalmazó tegyen eleget kötelezettségeinek,

5. a termék bejelentése az EU Cosmetic Products Notification Portal-ra

A CPNP portálon való regisztráció NEM JELENTI a termékre vonatkozó valamennyi jogszabályi követelmény teljesülését, NEM ELEGENDŐ FELTÉTELE a jogszerű forgalmazásnak.

 

Frissítve: 2017.09.11 16:23