1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztatás szabványkövetelmények változásáról - ISO 9001

2015. szeptember 15-én megjelent az új ISO 9001:2015 szabvány, mellyel párhuzamosan a korábbi szabványváltozat 2018. szeptember 15-íg alkalmazható.

 

Miben más az ISO 9001:2015 szabvány a korábbi kiadáshoz képest?

Az ISO 9001:2015 változatban fellelhető módosítások fő célja a szabvány alkalmazásával kapcsolatos szemléletmód megváltoztatása. Az új szemléletmód lehetővé teszi (és a szabvány el is várja), hogy az alkalmazó a minőségirányítási rendszerét a cége jellemzőinek és szükségleteinek minél jobb modellezésével a szervezetre szabottan alakítsa ki. („A minőségirányítási rendszer tervezése” címmel önálló fejezet került a szabványba.)

Ennek következtében csökkennek a kötött formájú elvárások (pl. nem követelmény „Minőségirányítási kézikönyv” készítése, vagy a vezetőség képviselőjének a kijelölése; a feljegyzések és dokumentumok, ill. a helyesbítő és megelőző tevékenységek megkülönböztetése megszűnik). Ugyanakkor nagyobb hangsúly jut a fölépített rendszer megfelelőségének igazolására (kockázatelemzés alkalmazására vonatkozó elvárás). A szabvány által használt bizonyos kifejezések is változnak, a szerzők törekedtek a megfogalmazások minél szélesebb körű alkalmazhatóságára.

Az új megközelítés nyomán a szabvány struktúrája is megváltozott, az egyes elemek (alfejezetek) szabványbeli megjelenítését kevésbé az alkalmazásuk helye, inkább azok célja határozza meg.

 

Milyen határidőket kell figyelembe venni?

Az International Accreditation Forum (IAF) és a Committee on Conformity Assessment (CASCO) az ISO 9001:2015 közzétételétől számított 3 éves áttérési időszakban egyezett meg, azaz 2018 szeptember 15-től az ISO 9001:2008 szerinti tanúsítványok érvényüket vesztik.

A tanúsított cégek ebben a három éves időszakban térhetnek át az új szabványváltozatra.

Az EMKI várhatóan 2017 harmadik negyedévétől kezdi meg az új szabvány szerinti tanúsítást.

 

Milyen feladatokat jelent Önöknek az átállás?

• Meg kell ismerniük az új szabványban megjelenő követelményrendszert, meg kell határozni a különbségeket a korábbi szabványverzióhoz képest, és kezelni kell az eltéréseket, hogy a szervezet megfeleljen az új szabvány követelményeinek;

• Aktualizálni kell a cég irányítási rendszerét, hogy megfeleljen az új követelményeknek, és igazolni kell annak eredményességét;

• Biztosítani kell a megfelelő képzést valamennyi érintett számára, akik hatással vannak a szervezet eredményességére;

• Kezdeményezniük kell az új szabvány szerinti tanúsítást cégünknél.

 

Hogyan lehet az új szabvány szerinti tanúsítást kezdeményezni?

Az áttérés megtörténhet megújító audit vagy az esedékes felügyeleti vagy rendkívüli audit keretében, ez az Önök döntésétől függ.

Az áttérés a tanúsítóra is jelentős mértékű terhet ró, ezért kérjük, hogy az áttérés tervezett időpontjával (figyelembe véve a minőségirányítási dokumentumok módosításának, képzési követelmények teljesítésének várható időpontját stb.) kapcsolatban az EMKI-t mielőbb értesíteni szíveskedjenek. Az áttéréssel kapcsolatban megküldött ügyfél-jelzések birtokában az EMKI minden egyes érintett ügyféllel személyesen egyeztet az áttérés technikai, jogi és anyagi feltételeiről. Természetesen törekszünk arra, hogy az általunk kínált feltételek megfeleljenek az Önök elvárásainak.

 

Mik a lehetőségek?

Az áttéréshez a teljes minőségirányítási rendszert át kell vizsgálnia a tanúsító szervezetnek, ezért a megújító auditon történő áttérés esetén a legkisebb a költségnövekedés. Ebben az esetben a pozitív döntést követően a tanúsítványokat a korábbi ciklus-ütemezésnek megfelelő érvényességi idővel bocsájtja ki az EMKI.

Amennyiben Önök valamelyik felügyeleti audit időpontjában, szándékoznak áttérni az új szabványra, az eredményes áttérést követően 3 évig érvényes tanúsítványt bocsájt ki az EMKI, tehát megváltozik a tanúsítás korábbi ciklikussága. Hasonló a helyzet, ha a felügyeleti látogatástól eltérő időpontban kérik az áttérést, de ez a megoldás a legköltségesebb.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy megfelelő számú érdeklődés esetén cégünk ügyfelei számára képzést szervez az új MSZ EN ISO 9001:2015 szabványról, és annak alapját képező kockázatkezelésről szóló ISO 31000 szabványról. Természetesen a képzés során kollégáink nem adhatnak konkrét megoldási javaslatokat az egyes felvetésekre, azonban segítünk megismerni a szabványok előírásait, az alkalmazásuk során elvárt követelményeket. Kérjük, hogy amennyiben érdeklődnek a képzésünkkel kapcsolatban, azt irodánknak jelezni szíveskedjenek.

 

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az emki.titkarsag@ogyei.gov.hu vagy a cert@emki.hu e-mail címen, kollégáink az Önök rendelkezésére állnak.

Frissítve: 2018.06.18 17:56