1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Tájékoztató gyógyszertárak részére a gyógyszerközvetítői tevékenységről

A gyógyszerközvetítői tevékenység valamely másik jogi vagy természetes személy nevében folytatott és független tárgyalás formájában valósulhat meg. Ilyen módon a közvetítői tevékenység különösen megrendelések felvételére, továbbítására, nyilvántartására, vevő és eladó partnerek felkutatására terjedhet ki.

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény és a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint a gyógyszerközvetítői tevékenység nem terjedhet ki a gyógyszerek megvásárlására vagy eladására, önállóan vagy alvállalkozó igénybevételével a gyógyszerek szállítmányozására, fuvarozására, a gyógyszerek szállítás alatti minőségbiztosításáért történő felelősségvállalásra. Minden előbb felsorolt tevékenységet csak az erre engedéllyel rendelkező személy (pl. gyógyszergyártó, gyógyszer-nagykereskedő, gyógyszertár) végezhet. Ilyen módon a gyógyszerközvetítői tevékenységet folytató személy nem jogosult gyógyszerek gyógyszertáraktól történő beszerezésére, vásárlására, tehát a gyógyszerközvetítő, a gyógyszertár által gyógyszer-értékesítés tárgyában kiállított számlán vevőként nem szerepelhet.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletben foglalt rendelkezések szerint, gyógyszertár, nem a magyar egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett egészségügyi szolgáltatási tevékenységet nyújtó szolgáltató által kiállított megrendelőlapra gyógyszert nem adhat ki, számára gyógyszert nem értékesíthet.

Frissítve: 2017.04.10 17:28