1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Technológia-értékelő Főosztály

A Technológia-értékelő Főosztály 2004-ben a 89/105 EC számú Transzparencia Direktíva szellemében jött létre.

Feladatai:

- A klinikai evidenciák, a hatásosság/eredményesség és a költség-hatékonyság együttes felhasználásával megbízható és torzítatlan információ-szolgáltatás nyújtása az egészségügyi technológiák megítéléséhez, összehasonlítva azokat más, alternatív erőforrás felhasználási lehetőségekkel.

- Az egészségügyi technológia-elemzések szakmai irányelveinek meghatározása, valamint jogszabályok kidolgozásában, fejlesztésében való részvétel.

- Elemzések, egészségpolitikai tanulmányok és javaslatok készítése az egészségügy forrásainak racionális felhasználására vonatkozóan.

- Részvétel hazai és nemzetközi szakmai fórumokon, kapcsolattartás nemzetközi egészségügyi technológia-értékelő intézetekkel és nemzetközi szervezetekkel. 

A Technológia-értékelő Főosztály 2010 óta vesz részt az EUnetHTA munkájában (először az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) majd a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) szervezetek részeként). A jelenleg zajló Joint Action 2 nyolc munkacsoportja közül a Technológia-értékelő Főosztály munkatársai három munkacsoportban vesznek részt. A Főosztály munkatársai közreműködnek az Európai Unió által finanszírozott Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) különböző projektjeiben is.

A jogszabályban meghatározott tevékenységek mellett a Technológia-értékelő Főosztály törekszik arra, hogy a szakmai ismereteit, továbbképzéseken és konferenciákon előadás formájában másokkal is megossza.A Főosztály munkatársai oktatóként/óraadóként vesznek részt az egyetemi szintű oktatásban. 

Tevékenységek

TEINFO

Kapcsolat

Az egészségügyi technológiaértékelés módszertanáról és ennek keretében költséghatékonysági elemzések készítéséről

Előadások

Frissítve: 2016.03.23 10:16