1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Felhívás a kérelmezőknek

Az EMA/CHMP és a CMDh korábbi felhívásának értelmében a Kérelmezők kötelesek minden kémiai szintézis útján előállított hatóanyagot tartalmazó emberi felhasználásra szánt készítményük esetében a nitrózamin szennyezésre vonatkozó kockázatelemzést elvégezni, és ennek eredményéről a nemzeti hatóságokat értesíteni.

Az EMA és a CMDh az alábbi útmutatóban leírtak szerint határozta meg a nitrózamin szennyezéssel kapcsolatos kockázatelemzés lépéseit.

Felhívjuk a Kérelmezők figyelmét továbbá, hogy az egyes lépések benyújtásával kapcsolatosan az OGYÉI további nemzeti követelményeket határoz meg, melyeket az alábbi útmutatóban kiemelve találhatnak.

Bejelentéseiket a nitrozamin@ogyei.gov.hu e-mail címen várjuk.

A CMDh gyakorlati útmutatója a nemzeti/MRP/DCP eljárás során engedélyezett készítmények forgalomba hozatali engedély jogosultjai számára a nitrózamin szennyezésre vonatkozó Art. 5(3) referral eljárással összefüggésben.


Az Art. 5(3) referral eljárást követő ajánlás értelmében a forgalomba hozatali engedély jogosultjait felkérik, hogy értékeljék a kémiai szintézissel előállított hatóanyagokat tartalmazó humán gyógyszerekben a nitrózaminszennyeződés jelenlétének kockázatát (Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) javaslatai a gyógyszergyártóknak, melyekkel elkerülhető a nitrózamin szennyező megjelenése az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekben). Ezt az értékelést három egymást követő lépésben kell elvégezni:

1. lépés: Kockázatértékelés

2. lépés: Megerősítő vizsgálat

3. lépés: A forgalomba hozatali engedély módosítása

Ez a gyakorlati útmutató azért készült, hogy bemutassa a kért kockázatértékelés végrehajtásához szükséges lépéseket. Mindhárom lépéssel kapcsolatosan megtalálhatóak a már megfogalmazott kérdések és válaszok is. További részletek a megerősítő vizsgálatok elvégzéséről és a szükséges forgalomba hozatali engedély módosításról később kerülnek közlésre ebben, a folyamatosan frissülő dokumentumban. Továbbá szükség esetén a forgalomba hozatali engedély jogosultjai, vagy a hatóanyaggyártók által feltett kérdések is bekerülnek majd ebbe a dokumentumba.


1. lépés – kockázatértékelés

A forgalomba hozatali engedély jogosultjainak el kell végezni a kémiai szintézissel előállított hatóanyagot tartalmazó gyógyszereik kockázatértékelését. A gyógyszerek kockázatértékelésének sorrendjét a korábban közzétett Q/A szerint (Advice from CMDh) kell meghatározni, majd az eredményeket az erre a célra létrehozott templát használatával kell beküldeni gyógyszerenként, rögtön, ahogy azok elkészültek. A forgalomba hozatali engedély jogosultjai kötelesek az összes termékükre vonatkozó kockázatértékelés következtetéseit 2020.03.26-ig benyújtani az alábbiak szerint.

1)      Hogyan kell benyújtani a kapott eredményeket a nemzeti hatóságnak?

Két templát készült az eredmények beadásához (Advice from CMDh), egy a „nem azonosítható kockázat” és egy a „azonosított kockázat” esetére. Az egyes gyógyszerekre vonatkozó templátokat el kell küldeni valamennyi nemzeti hatóságnak, ahol az adott készítmény engedéllyel rendelkezik, amint az egyedi kockázatértékelés befejeződik:

- E-mailen becsatolt mellékletként (lásd az eredeti szöveg mellékletét – CMDh practical guidance for Marketing Authorisation Holders of nationally authorised products (incl. MRP/DCP) in relation to the Art. 5(3) Referral on Nitrosamines)

- A tárgysornak tartalmaznia kell az „Outcome of risk assessment nitrosamines – step 1” címet, és MRP/DCP esetén az EU eljárás számát.

- A hatóságok által a nemzeti weboldalakon adott útmutatásokat is figyelembe kell venni (lásd az eredeti szöveg mellékletét – CMDh practical guidance for Marketing Authorisation Holders of nationally authorised products (incl. MRP/DCP) in relation to the Art. 5(3) Referral on Nitrosamines).

A kockázatértékelési dokumentumokat nem kell benyújtani a hatóságoknak, de kérésre rendelkezésre kell állniuk.

Az Excel táblázatot nem kell minden egyes bejelentéssel elküldeni, hanem a forgalomba hozatali engedély jogosult összes termékére vonatkozóan a kockázatértékelés végén, vagy valamely tagállam kérésére lehet benyújtani. Az OGYÉI minden bejelentés esetében a templát és az általa átdolgozott excel táblázat kitöltését is kéri.

2) Benyújthatjuk-e egy templáton több készítményre vonatkozóan a Step 1 kockázatelemzés kimeneteléről szóló nyilatkozatot?

Igen, amennyiben a kockázatelemzés kimenetele megegyezik az összes templáton szereplő készítmény esetében, de figyelembe kell venni az esetleges nemzeti követelményeket, ahogy erre a gyakorlati útmutató korábban is utalt. Ezeket a nemzeti követelményeket nem írja felül az az általános lehetőség, amelyet a CMDh megállapít.

2. lépés – megerősítő vizsgálat

3)    Mikor kell a nitrózamin szennyezést megerősítő analitikai vizsgálatokat elvégezni?

Amint a kockázatértékelés rámutat a nitrózaminok képződésének vagy azzal való szennyeződés potenciális kockázatára, a vizsgálatot el kell végezni. Magas kockázat esetén a megerősítő tesztek elvégzését haladéktalanul meg kell kezdeni. Az eredményekről tagállamokat a lehető leghamarabb tájékoztatni kell. Az összes megerősítő vizsgálatot legkésőbb 2022. 09. 26-ig be kell fejezni (lásd a korábban közzétette Q/A 7. kérdését - Questions and answers on “Information on nitrosamines for marketing authorisation holders“).

4) Kinek kell elküldeni a vizsgálat eredményét, amikor a nitrózamin szennyezést ténylegesen kimutatták?

A megerősítő analitikai vizsgálatoknak tartalmaznia kell a mérési eredményeket, valamint a kivizsgálási jelentést és a javasolt megelőző, javító intézkedéseket (CAPA).

Kérjük, küldje el ezeket a dokumentumokat azonnal a kapott eredmények ismeretében emailen (az alábbiak szerint) az érintett nemzeti hatóságoknak tisztán nemzeti engedéllyel rendelkező termékek esetén, MRP/DCP engedély esetén az RMS-nek (és másolatban a CMS-eknek), vagy az EMA-nak a centrális engedéllyel rendelkező készítmények esetén.

Az OGYÉI a vizsgálati eredmények benyújtását minden esetben Ügyfélkapun keresztül is kéri.

Az email tárgysorában az „Outcome of confirmatory testing nitrosamines – step 2” címet kell megadni. Az MRP/DCP engedélyek esetén az EU eljárás számát is meg kell adni ugyanitt. Kérjük, vegye figyelembe az illetékes nemzeti hatóságok által adott útmutatást is! Az RMS értékeli az eredményeket, majd tájékoztatja a CMS-eket, hogy az eredményeket benyújtották, a CMS így megbizonyosodik, hogy a forgalomba hozatali engedély jogosultja elvégezte a 2. lépést. A hatóságok ezek után döntenek a szükséges intézkedésekről.

Kérjük, vegye figyelembe az illetékes nemzeti hatóságok útmutatásait a minőségi hibás gyógyszerek és visszahívások bejelentésére vonatkozóan is!


3. lépés – a forgalomba hozatali engedély módosítása

A gyógyszerminőségi dosszié módosításához szükséges változtatásokat szintén 3 éven belül (2022. szeptember 26.-ig) be kell nyújtani az RMS-hez a szokásos csatornákon (lásd Q/A 8. kérdés, Questions and answers on “Information on nitrosamines for marketing authorisation holders“). A WS eljárás kezdeményezése kifejezeten ajánlott minden olyan esetben, amikor ugyanaz a módosítás vonatkozik több nemzeti vagy MRP/DCP engedéllyel rendelkező gyógyszerre.


Erdemények benyújtásához szükséges excel táblázat

Frissítve: 2019.12.02 18:18